Liên hệ 

 

Công ty TNHH Dệt Phú Thọ

Địa chỉ : Lô số 4 KCN Thụy Vận, xã Thụy Vân - TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
Điện thoại: (+84) 210.3857.011; Hotline: 0854.523.555
Email: phuthotextile@gmail.com

* Phòng Kinh doanh

   - Bà Ngô Thị Đảm - Phó giám đốc kinh doanh

   - Điện thoại: 0210.3857.011 máy lẻ 13

   - Di động: 0984.493.963

   - Email: detphutho.kd@gmail.com hoặc phuthotextile@gmail.com

* Phòng kế toán

   - Bà Tạ Thị Thanh Tâm - Kế toán trưởng

   - Điện thoại: 0210.3857.011 máy lẻ 14

   - Di động: 0987.346.576

   - Email: detphutho.kt@gmail.com 

* Phòng tổ chức hành chính

   - Ông Nguyễn Đắc Việt Dũng - Trưởng phòng

   - Điện thoại: 0210.3857.011 máy lẻ 12

   - Di động: 0854.523.555

   Email: detphutho.tchc@gmail.com 

* Phòng điều hành sản xuất

   - Ông  Phạm Văn Chính - Quản đốc

   - Di động: 0943.291.301

   - Email: phuthotextile.kt@gmail.com 

+84 838 035 666
Nhắn tin Facebook Zalo: 0854 523 555