TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG CHO NHÀ MÁY THỨ 3. Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư điện; Công nhân Điện; Công nhân bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; Lao động phổ thông